Kerromme mielellämme lisää! Ota meihin yhteyttä:

Ville Availa

Founder & Senior Advisor and Keynote Speaker

puhelin 040 514 5939
ville.availa@doubleround.com

Villen tausta on liikkeenjohdosta, digitalisaatiosta ja kiertotaloudesta, joiden parissa hän on tehnyt pitkän työuran. Hallitustyö ja johtamisen opinnot ovat monipuolistaneet hänen näkökantojaan.

Hyvän johtamisen, datan ja vastuullisen liiketoiminnan isoista teemoista syntyy usein synteesi jostain suuremmasta ja innostavammasta. Ville uskoo kuitenkin tinkimättömästi uuden oppimiseen sekä tuloksien saavuttamiseen. Jos vastuullisuus ei näy oikeasti viimeisellä tulosrivillä niin se ei päädy aidosti johdon toimenpiteiksi.

Dani Warnicki

Liiketoimintakonsultti

puhelin 045 783 61851
dani.warnicki@doubleround.com

Dani on erityisen kiinnostunut yrittäjyydestä, uudesta liiketoiminnasta, liiketoiminnan kehittämisestä yritysstrategian näkökulmasta sekä kestävästä kehityksestä. Siksi kiertotalouteen ja sen liiketoimintamalleihin perehtyminen ja niiden edistäminen tuntui Danista käytännönläheiseltä keinolta myötävaikuttaa kestävään kehitykseen.

Kauppatieteitä opiskellessaan hän tutki yrittäjyysprosessin varhaisimpia vaiheita, ns. liiketoiminnallisia alkuräjähdyksiä. Tähän liiketoiminnan “mustaan laatikkoon” perehtyessään Dani oppi, millaisissa olosuhteissa ja vaiheissa uusi liiketoiminta saa alkunsa.