Seinäjoen ammattikorkeakoulu kehittää kiertotalouden osaamisalustaa Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten kasvun tukemiseen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) kehittää ja toteuttaa osaamisalustaa osana EAKR-rahoitteista Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanketta. Osaamisalustan tavoitteena on palvella alueen yritysten tarpeita. Keinoja tähän ovat esimerkiksi yritysten tukeminen havaitsemaan kiertotalouden ratkaisujen soveltamista yritysten omassa liiketoiminnassa tai tunnistamaan millaisia uusia ratkaisuja markkinoille voisi kehittää. Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaista rahoitusta Pirkanmaan liiton kautta.

Webinaarisarjan alustukset kiertotalouden liiketoimintamalleista

Double Round lähti mukaan yhteistyöhön SeAMK:n osaamisalustan kehittämiseen toteuttamalla Ville Availan pitämät alustuspuheenvuorot viisiosaiseen webinaarisarjaan. Jokaisessa webinaarissa keskityttiin yhteen kiertotalouden liiketoimintamalliin liiketoiminnan kehittämisen sekä yritysesimerkkien kautta. Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat: Jakamisalustat, Tuotteen elinkaaren pidentäminen, Tuote palveluna, Kiertävät raaka-aineet sekä Resurssien talteenotto (kierrätys ja palautus). Innostavissa alustuspuheenvuoroissa korostettiin sitä, että muutosprosessi kannattaa aloittaa heti, koska kiertotalous on suomalaisyrityksille ainutlaatuinen mahdollisuus. Lisäksi jokaisessa webinaarissa saatiin kuulla inspiroivia yritysesimerkkejä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

Kiertotalouden Myytinmurtajat -työpajat – kohti tulevaisuuskestävää liiketoimintaa

Webinaarien lisäksi Double Round piti eteläpohjalaisille pk-yrityksille kaksi Kiertotalouden myytinmurtajat -työpajaa, joissa pohdittiin onko myytti murrettu, mahdollinen vai vahvistettu. Myyttien kautta pureuduttiin kiertotalousliiketoiminnan ytimeen sekä pohdittiin riskien muuttamista mahdollisuuksiksi. Double Round näkee kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan tulevaisuuskestävänä mahdollisuutena, johon kannattaa tarttua nyt. 

Yhteiskuntamme toimii tällä hetkellä pääosin lineaarisen talousmallin mukaisesti. Systeeminen muutos kohti kiertotalousyhteiskuntaa ei ole vielä valtavirtaa eikä sukeltaminen kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan ei ole välttämättä helppoa. Kuten muutoksissa yleensäkin, vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kokonaiskuvan huomioimista. Suomen kiertotalouden strategisen ohjelman visiona on olla hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, ja tämä muutos vaatii meitä kaikkia – muutosta niin yritysten kuin kuluttajienkin asenteisiin.

Meidän on päivitettävä suhtautumistapamme esimerkiksi omistamisen suhteen, koska lähtökohtaisesti kiertotaloudessa asiakas käyttää tuotetta sen sijaan että omistaisi sen. Tämän lisäksi muutos koskee myös kulttuuria, verotusta sekä tulonjakoa. Kiertotalouden periaatteet tarjoavat mahdollisuuden olla omistamatta, jolloin tuotteita tuodaan yhä laajempien asiakassegmenttien tarjolle. Kiertotalouteen liittyvien myyttien murtamisessa on valtava työnsarka, ja Double Round haluaa olla auttamassa yrityksiä ja organisaatioita tällä tiellä positiivisella ja optimistisella asenteella. SeAMK:n kehittämä osaamisalusta on erinomainen esimerkki tiedon jakamisesta, yhteistyöstä ja osallistamisesta, jota systeeminen muutos tarvitsee.