Praecom Group mahdollistaa nykyaikaisen tietotyön

Praecom Group tarjoaa palveluna älykkäitä työ- ja asiakasympäristöjä huomioiden hybridityön asettamat vaatimukset. Kommunikaatioratkaisujen avulla Praecom lupaa 100 % onnistuneen kokouksen tarjoamalla neuvotteluhuoneita palveluna sekä laadukkaita etäkokousratkaisuja. Praecom tarjoaa myös kattavat IT-palvelut sisältäen lähiverkot, laitteet, tietoturvan ja IT-ylläpidon. Praecomin digitaalinen näyttöviestintä tuo halutun sisällön ihmisten saataville ja nähtäville monenlaisten näyttöteknologioiden avulla. Praecomin digitaalisten näyttöviestintäratkaisujen tehtävänä on parantaa yritysten asiakaskokemusta asiakasympäristöissä.

Askeleet kohti vastuullisempaa ja tulevaisuuskestävää liiketoimintaa

Double Round ja Praecom Group aloittivat yhteistyön alkuvuodesta 2022. Yhteistyön alkutaipaleella on tärkeää niin Double Roundille kuin asiakkaallekin lisätä ymmärrystä nykyisestä toiminnasta. Praecomin nykytilaa ja potentiaalia selvitettiin haastattelemalla kukin johtoryhmän jäsen hyödyntämällä Double Roundin kehittämää analyysipohjaa. Ymmärrystä kiertotalouteen kasvatettiin jo tässä vaiheessa sekä tunnistettiin jo olemassa olevia mahdollisuuksia ja kytköksiä kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Analyysivaiheen jälkeen Double Round esitti Praecomille yhteenvedon tuloksista, joiden kautta päästiin pohtimaan näkökulmaa pohjaksi työpajatyöskentelylle. 

Potentiaalin selvittämisen jälkeen Double Round toteutti kaksi työpajaa johtoryhmälle, joissa päästiin edelleen kasvattamaan tietämystä tulevaisuuskestävästä liiketoiminnasta sekä luomaan kehityssuunnitelma seuraavien konkreettisten työvaiheiden toteuttamiselle. Tulevaisuuskestävässä ja vastuullisessa liiketoiminnassa arvon luonnin mahdollisuudet ovat moniulotteisempia kuin perinteisessä lineaaribisneksessä. Kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa resurssitehokkuus on avaintekijä: materiaaleja ja muita resursseja käytetään tehokkaasti, ja arvo säilytetään mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Toisin sanoen tavoitteena on luoda sama tai parempi arvo pienemmillä resursseilla. Työpajojen kautta Praecom sai muodostettua juuri tällaiset tulevaisuuskestävät suuntaviivat, joiden kautta on mahdollista saada edelläkävijän ja suunnannäyttäjän rooli.

Ylätason tavoitteiden kautta konseptisuunnitteluun

Double Round ja Praecom Group jatkavat yhteistyötä ja lähtevät viemään käytäntöön ylätason tavoitteita ja ideoita. Yhteinen matka tulee siis jatkumaan!