Digivihreät kasvumahdollisuudet vauhdittamassa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiä

Mikä digivihreä?

Teknologiateollisuuden kasvuteemoihin vuonna 2021 kuuluu digivihreä liiketoiminta, joka on teknologiateollisuuden alalla tiivistetty seuraavaan kolmeen kohtaan:

  1. Liiketoiminnan ja koko arvoketjun prosessien digitalisointi tuo kilpailuetua ja enemmän asiakasarvoa
  2. Digitalisaatio ja älykäs datan käyttö mahdollistavat kestävän liiketoiminnan
  3. Ympäristöyställinen liiketoiminta ja ratkaisut

Kasvuteemana digivihreä tarkoittaakin digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtämistä ja potentiaalin hyödyntämistä ympäristöystävällisen ja kestävän kasvun toteuttamiseksi.

Miksi digivihreät tilaisuudet?

Teknologiateollisuus jakaa jäsenyrityksilleen uusia ajatuksia ja informaatiota erilaisista kasvuteemoista ja ajankohtaisista aiheista. Double Round Oy:n toteutti Teknologiateollisuudelle digivihreiden tilaisuuksien sarjan keväällä 2021. Double Round halusi tuoda mukaan erityisesti kiertotalouden osaamistaan digivihreän liiketoiminnan tilaisuuksien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä tilaisuuksien käytännön toteuttamisen organisoimiseksi.

Tilaisuuksista rakennettiin kokonaisuus, jossa muodostuu selkeästi yksi johtava ajatus digivihreästä kasvusta ja mahdollisuuksista. Kokonaisuus muodostuu digitaalisuuden ja kiertotalouden ymmärtämisestä ja linkittyy vahvasti asiakkaiden ymmärtämiseen ja asiakaskokemuksen muutokseen suomalaisessa teollisuudessa.

Mitä toteutettiin?

Double Round fasilitoi ja moderoi tilaisuudet, joissa fokus oli toteuttaa mahdollisimman vuorovaikutteisia, osallistumiseltaan matalan kynnyksen tapahtumia. Tilaisuuksissa oli puhumassa eri alojen asiantuntijoita ja puheenvuoroissa ammennettiin niin käytännön kokemuksista kuin tutkimuksestakin tarjoten osallistujille erilaisia näkökulmia, ajatuksia ja käytännön esimerkkejä digitaalisen kehittymisen, datan hyödyntämisen ja kestävän kasvun osalta. 

Aluksi jaettiin ymmärrystä, miten digitaalisuus ja kiertotalous muuttavat toimialoja peruuttamattomasti ja luovat myös mahdollisuuksia uuteen, kun teemana oli: “Digivihreä yrityksissä – uhka vai mahdollisuus?”. Toinen tilaisuus keskittyi digitalisaation ja datan käytön mahdollisuuksiin kestävän liiketoiminnan mahdollistajana: “Data on tulevaisuuden raaka-ainetta”, tiivistää tilaisuuden sanoman datan arvokkuudesta ja sen hyödyntämisen tärkeydestä. Kolmannessa tilaisuudessa keskusteltiin jakamisalustoista sekä palvelubisneksestä teollisuuden aloilla ja todettiin, että: “Jakamisalustoissa ja palvelubisneksessä on teollisuuden tulevaisuus”.

Osallistujia osallistettiin kysymyksin, keskusteluin ja gallupein vuorovaikutteisen mobiilisovelluksen avulla. Tilaisuuksissa kannustettiin kysymyksiin ja keskusteluun sekä varattiin aikaa puheenvuorojen jälkeisiin pienryhmäkeskusteluihin. Näin osallistujille oli mahdollisuus syventämään ideoita ja ajatuksia tilaisuuksien teemojen pohjalta asiantuntijoiden sekä muiden osallistujien kanssa. 

Tilaisuuksista saatu palaute oli erittäin positiivista ja osallistujamäärät kertoivat, että digivihreä kasvu kiinnostaa ja koetaan tärkeäksi myös teollisuuden alalla. Double Roundin tiimillä oli ilolla mukana jakamassa informaatiota ja kokemuksia tärkeistä, meihin kaikkiin vaikuttavista teemoista.