KIERTO 100 – pirkanmaalaisia kiertotalousyrityksiä kartoittamassa

Tampereen kaupungin työllisyys -ja kasvupalvelut toteuttivat vuonna 2021 KIERTO-hankkeeseen liittyvän kiertotalouden yrityskartoituksen, johon he etsivät kumppania tekemään selvitystä Pirkanmaalla toimivista kiertotalousyrittäjistä tai -toimijoista. Double Round Oy tarjosi mielellään osaamistaan ja kontaktiverkostoaan yrityskartoituksen toteuttamiseksi ja Pirkanmaalaisten kiertotalousyrityksien ja – toimijoiden tavoittamiseksi. 

Näkyvyyttä kiertotalousyrityksille ja inspiroivia esimerkkejä

Kiertotalousyritysten kartoituksessa etsittiin 100 pirkanmaalaista eri tavoin kiertotalouden liiketoimintamallien puitteissa toimivaa yritystä ja toimijaa, joista Tampereen kaupungin KIERTO-hanke koostaa listauksen osoitteeseen www.kiertotaloudestakasvua.fi.  Kartoituksen tarkoituksena on tuottaa näkyvyyttä ja tunnettuutta yrityksille ja toimijoille sekä koota listaus pirkanmaan kiertotalousyrityksistä ja -toimijoista. Listauksen avulla tietoa voivat hyödyntää niin asiakkaat kuin toiset yrityksetkin kumppanuuksia etsiessään, työnhakijat, yrityksiä tukevat tahot sekä esimerkiksi opetus- ja tutkimusorganisaatiot. 

Double Round haastatteli pirkanmaalla toimivia kiertotalouden liiketoimintamallien periaatteiden mukaan toimivia erilaisia yrityksiä ja toimijoita. Tarkoituksena oli, että listaus olisi mahdollisimman monipuolinen erilaisten KIERTO-hankkeen kanssa sovittujen aspektien osalta, kuten yrityksen koon, toimialaluokituksen sekä kiertotalouden liiketoimintamallin mukaan. 

Kartoituksessa kiertotaloustoimintaa tarkasteltiin viiden kiertotalouden liiketoimintamallin kautta, eli yritykset pääsivät kertomaan mitä kiertotalouden liiketoimintamalleja he toteuttavat toiminnastaan. Vaihtoehtoina olivat Sitran viisi kiertotaluden liiketoimintallia: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuotteen elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys.

Yrityksiltä ja toimijoilta kysyttiin kartoituksessa perustietoja yrityksestä sekä toiminnasta, sillä lopullisessa KIERTO 100-listauksessa yrityksiä on mahdollista hakea ja tarkastella erilaisten kriteerien, kuten paikkakunnan, yrityksen koon sekä kiertotalouden liiketoimintamallin perusteella.

Kuinka löydettiin 100 kiertotalousyritystä?

Double Round toteutti kartoitusta omien kontaktiensa sekä tuntemiensa kiertotaloustoimijoiden kautta hyödyntäen esimerkiksi sosiaalisen median kanavia. Pirkanmaalla erilaista kiertotaloustoimintaa harjoitetaan erittäin runsaasti, joten kriteereihin sopivia yrityksiä ja toimijoita ei ollut vaikea löytää. Double Roundin tiimiä ilahdutti myös kartoituksen saama vastaanotto toimijoita kontaktoidessa, sillä aiheesta oltiin erittäin kiinnostuneita ja innoissaan. Pirkanmaalla toimivien kiertotalousyritysten ja -toimijoiden monipuolisuuden ja runsauden vuoksi näkyvyyden lisääminen on erittäin hienoa ja palvelee sekä helpottaa kiertotalouden edistämistä.