Osaamisen kautta ovet auki kiertotalouden mahdollisuuksille

Suomen Putkilaser Oy:lla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus ja vahva osaaminen putken leikkaamisesta sekä asiakkaiden rakennesuunnittelun haasteiden ratkaisemisesta. Double Round lähti tunnistamaan osaamista osana Suomen Putkilaserin nykytilan ymmärtämistä sekä mahdollisuuksien tunnistamista. Tulevaisuuden suunnittelun edellytyksenä on tuntemus nykytilasta.

Suomen Putkilaser Oy:n missiona on olla sekä Suomen että koko Pohjoismaiden johtava putkilaser -toimittaja. Suomen Putkilaser tuottaa putkilaserpalveluja leikkausoperaattorina, materiaalin toimittajana sekä 3D -mallintajana. Vuonna 2005 perustettu Putkilaser valittiin vuoden 2021 marraskuussa kotikuntansa Janakkalan vuoden yritykseksi.

Mitä toteutettiin?

Putkilaserin nykytilaa todennettiin Double Roundin toimesta hiilijalanjälkeä hyödyntämällä. Myös arvoketjujen vaikutusta hiilijalanjälkeen tutkittiin, todennettiin ja dokumentoitiin. Yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen huomioiminen. Hiilineutraaliustavoitteet niin lokaalilla kuin globaalillakin tasolla tulevat tulevaisuudessa ohjaamaan esimerkiksi erilaisten haittaverojen kautta yritysten toimintaa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Analyysivaiheessa Putkilaserin liiketoiminnan ja prosessien näkökulmasta esiin nousi korkeatasoinen teknologiaosaaminen sekä korkeatasoisten ja automaatioita hyödyntävien uusien teknologioiden käyttäminen. Konekannan uudistus on luonut arvoa valmistusprosessille sekä se avaa myös jatkossa mahdollisuuksia uuden arvon luomiselle. 

Analyysin perusteella mahdollisuudeksi uuden arvon luomiseen nousi esiin hiilikädenjäljen hyödyntäminen. Hiilikädenjälkeä olisi mahdollista luoda esimerkiksi alihankintayritysten logististen toimien kautta. Putkilaser maksimoi raaka-aineena käytettävien teräsputkien käytön. Kiertotalouden mukainen tekninen kierto toteutuu, kun teräsputket ovat 100 prosenttisesti uudelleen käytettävää materiaalia. Analyysivaiheessa todettiin myös, että uudelleen suunnittelulla voidaan vähentää hukkaa ja minimoida sen määrä. 

Jätejakeiden ja materiaalivirtojen tarkempi tunnistaminen avaa mahdollisuudet hyödyntää ja hallita muodostuvia sivuvirtoja maksimaalisesti. Teknisten kiertojen keskiössä ovatkin nimenomaan materiaalikehitys, tuotesuunnittelu sekä teolliset symbioosit.