EcoIT:llä mahdollisuudet skaalautua kansainvälisille markkinoille

EcoIT on valjastanut vahvan IT-osaamisen vähentämään elektroniikkaromun muodostumista ostamalla yritysten tarpeettomat IT-laitteet. Laitteet tyhjennetään tietoturvallisesti ja myydään eteenpäin niitä tarvitseville. EcoIT perustettiin vastaamaan globaalisti kasvavan elektroniikkaromun muodostumisen haasteisiin. EcoIT:n palveluiden käyttäjä hyötyy taloudellisesti samalla kun ympäristökuormitus vähenee. EcoIT luotiin omana konseptinaan ehkä paremmin tunnetun vanhemman brändin Manager On Demandin rinnalle. Taustalla on siten yli 10 vuoden kokemus kokonaisvaltaisista IT-ratkaisuista, jälleenmyynnistä ja laitehallintakokonaisuuksista. Tietoturvallisuus varmistetaan syvällä osaamisella, sekä tarjotaan samalla asiakkaalle vastuullinen ja vaivaton tapa laittaa tarpeettomat laitteet takaisin kiertoon.

Double Round lähti selvittämään EcoIT:n nykytilaa ja potentiaalia. EcoIT:n kanssa toteutettiin analyysi mahdollisuuksista sekä työpajatyöskentelyä. Huomio oli erityisesti kansainvälistymisen mahdollisuuksissa, liiketoimintaprosessien kuvaamisessa ja toiminnan skaalautumisessa. 

Kierrätysajattelun laajentaminen kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan

EcoIT:ssä toimitaan kierrätysajattelun ytimessä: toisen vanha ja tarpeeton voi olla toisen uusi ja arvokas. Double Round lähti tunnistamaan EcoIT:n liiketoiminnan soveltuvuutta kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä yrityksen tuottamaa arvoa ympäristölle, yhteiskunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Analyysi perustui avainhenkilöiden haastatteluihin. Tämän perusteella suunniteltiin työpajatyöskentelyn avulla tarkempia tavoitteita laitteiden elinkaarien pidentämiseen, kierrätykseen ja vastuulliseen käytöstä poistamiseen.

Lopputuloksena tästä potentiaali- ja kehityssuunnitelmavaiheesta syntyi yhteenveto strategisista kytköksistä, tavoitteista, mittareista, kiihdyttävistä ja hidastavista asioista, liiketoimintamallin kuvaus, tiekartta seuraavalla kahdelle vuodelle sekä tiivistelmä seuraavista välittömistä toimenpiteistä.

Yhteenvedossa todetaan, että liiketoiminnan kansainvälinen laajentaminen laitteiden elinkaaren pidentämiseen, kierrätykseen ja vastuulliseen käytöstä poistamiseen tuo merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa, luoda omistaja-arvoa sekä vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja erityisesti ympäristöön. Samalla säästetään resursseja, asiakkaiden rahaa ja luodaan EcoIT:lle aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tulevaisuuskestävyyttä.

Mitä seuraavaksi?

Double Round ja EcoIT pohtivat seuraaviksi vaiheiksi ratkaisuja todentaa laitteiden alkuperää ja kierrätyksen vaiheita asiakkaille, selvittää ympäristövaatimuksenmukaisuuden toteutumista prosessin eri vaiheissa ja niiden dokumentoimista eri osapuolille sekä suunnitella, miten ympäristötasetta voidaan mitata ja tuoda se osaksi eri tietojärjestelmiä. Konseptia ja sovelluksia voidaan lähteä testaamaan ja pilotoimaan EcoIT:n asiakkaiden kanssa sekä kerätä tästä kokemuksia jatkokehitystä varten.