YTM-Industrial tarjoaa korkeaa laatua luotettavasti, asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti 

YTM-Industrial Oy on vuonna 1977 perustettu yritys, joka on erikoistunut teknisten laitteiden, komponenttien ja järjestelmien myyntiin, suunnitteluun sekä jälkipalveluihin. Yritys työllistää noin 100 ammattilaista. Asiakaskunta koostuu Suomen teollisuuden yrityksistä, joille on tavoitteena tarjota vastuullisin ja teknillis-taloudellisin ratkaisu asiakaslähtöisesti. YTM-Industrial Oy on osa kansainvälistä Indutrade-ryhmää. Suuret, luotettavat ja kansainvälisesti arvostetut valmistajat ovat YTM:n laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman takana. Asiakkaille tarjotaan laajaa palvelukokonaisuutta, joka kattaa monipuolisesti suunnittelun, toimituksen, asennuksen, käyttöönoton koulutuksen, dokumentoinnin sekä tarvittaessa vuosihuollot ja varaosatoimitukset.  


Potentiaali ja kehityssuunnitelma

Double Round Oy aloitti yhteistyön YTM-Industrial Oy:n kanssa tekemällä analyysin mahdollisuuksista, jossa selvitettiin yrityksen nykytilaa ja potentiaaleja. Double Roundin kehittämässä analyysipohjassa käsitellään yrityksen eri prosessien aikaiset mahdollisuudet, hukattu arvo sekä tuhottu arvo. Avainhenkilöiden haastatteluiden perusteella asiakkaan toiminnasta saatiin parempi käsitys sekä kytkettiin esiin nousseita mahdollisuuksia kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Analyysivaihe on pohja liiketoiminnan kehittämiselle, kehityssuunnitelman laatimiselle sekä luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiselle. Potentiaalin selvittämisen jälkeen valittiin kehitettävä osa-alue, jota lähdettiin työstämään kahdessa työpajassa niin ikään avainhenkilöiden kesken.

Mitä toteutettiin

Analyysivaiheessa käsiteltiin liiketoiminnan ja prosessien näkökulmasta neljä liiketoiminta-aluetta: kemikaalit, pumput ja prosessitekniikka, suodatus sekä sammutusjärjestelmät ja voiteluliiketoiminta. Arvon luonnin mahdollisuuksia käytiin läpi avainhenkilöiden haastatteluiden perusteella ympäristön, asiakkaan, sidosryhmien ja yhteiskunnan ulottuvuuksista. Double Round koosti analyysivaiheesta yhteenvedon, jossa nostettiin esiin mahdollisuudet uuden arvon luomiselle, hukattu arvo ja jo luotu arvo. Yhteenvedon perusteella YTM-Industrial valitsi kehitettävän osa-alueen, jota lähdettiin käsittelemään kahdessa työpajassa tavoitteena muodostaa liiketoiminnan tavoitteet ja roadmap.

Tavoitteena hiilineutraali liiketoiminta kiertotalouden liiketoimintamallien kautta

Työpajoissa syntyi erinomaista keskustelua liiketoiminnan tavoitteiden muodostamisen ympärille. Tilaisuudet pidettiin YTM-Industrialin tiloissa Vantaalla ja mukana kehitystyössä on ollut myös YTM:n tärkeä päämies. Sekä YTM:lle että mukana olevalle päämiehelle vastuullinen toiminta sekä kestävä kehitys ovat toiminnan kehittämisen kannalta avainasemassa. Kiertotalouden liiketoimintamallien kautta tavoitellaan hiilineutraalia liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan strategiatasolla. Arvokasta keskustelua syntyi myös kiertotalouden toteutumisen ympärille. Tarvitaan konkreettisia mittareita sekä pitkäjänteistä työtä.

Työpajoissa pohdittiin kunnianhimoa ja miltä hyvä näyttää, yrityskulttuuria, johtamista ja johtamiskulttuuria sekä sitä, mitkä asiat vievät eteenpäin ja mitkä taaksepäin. Työpajoissa käytiin läpi myös kyvykkyyksiä, tuotettavaa asiakasarvoa ja kuvattiin edellä mainittuja hyödyntämällä liiketoiminta tiivistetysti. Lopuksi pohdittiin, millaisella roadmapilla mennään maalia kohti. 

Kun potentiaali on selvitetty ja kehityssuunnitelma luotu, voidaan käsitellyn osa-alueen osalta lähteä toteuttamaan seuraavia vaiheita tekemällä tarkempaa suunnitelmaa sekä testaamalla asiakkailla. Kehitystyö on jatkuvaa ja pitkäjänteistä, ja voidaankin puhua ennemmin prosessista kuin projektista. Liiketoimintaa voidaan kehittää vastaavasti myös eri liiketoiminta-alueiden kohdalla, jotta voidaan laajentaa mahdollisuuksien selvittämistä ja liiketoimintamallin kuvausta. Siten Double Roundin ja YTM-Industrialin yhteinen matka jatkuu.