Kuinka tehdä kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa? Innostavissa tilaisuuksissa käsitellään tulevaisuuskestävää liiketoimintaa sekä kestävää kasvua kannattavuuden näkökulmasta. Kuulijoilta saadussa palautteessa korostuu inspiroiva ote kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksiin sekä konkreettinen lähestymistapa esimerkkien kautta.

Työpajat sekä koulutukset vievät vielä syvemmälle konkreettisten toimenpiteiden ytimeen. Kuinka kehittää liiketoimintaa kestävämmäksi vihreän siirtymän vaatimuksien paineessa? Työpajoissa paneudutaan potentiaalin valjastamiseen tositoimiin sekä sen edellytyksiin.

Puheenvuorojen teemoja ovat:

  • Tulevaisuuskestävyys – säilytä bisnes relevanttina tulevaisuudessa
  • Miten data tukee kestävää kasvua yrityksissä?
  • Vihreän siirtymän mahdollisuudet – millä rakentaa kestävää kilpailuetua?
  • Vastuullinen tulevaisuus – sitä ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida
  • Data – kestävän liiketoiminnan raaka-aine
  • Miten voimme ymmärtää muutosta?
  • Niukkuus joka huomioi asiakkaan – kestävämmät palvelumallit ja valkoisten hansikkaiden palvelu
  • Teknologian ja vastuullisuuden synteesi: tulevaisuuskestävyys

Lisää tietoa keynote-puheenvuoroista löydät sivuston villeavaila.com kautta.