Halu edistää kestävää kehitystä auttamalla yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudesta houkutteli Double Roundin tiimiin uuden jäsenen – Tervetuloa Dani Warnicki!

Kauppatieteitä opiskellessaan Dani oli erityisen kiinnostunut yrittäjyydestä, uudesta liiketoiminnasta, liiketoiminnan kehittämisestä yritysstrategian näkökulmasta sekä kestävästä kehityksestä. Siksi kiertotalouteen ja sen liiketoimintamalleihin perehtyminen ja niiden edistäminen tuntui Danista käytännönläheiseltä keinolta myötävaikutta kestävään kehitykseen. Double Roundilla Dani pääseekin auttamaan yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia kiertotaloudesta hyödyntäen liiketoiminnan kehittämisen osaamistaan ja aiempia kokemuksiaan.

Dani tutki pro gradu -tutkielmassaan yrittäjyysprosessin varhaisimpia vaiheita, ns. liiketoiminnallisia alkuräjähdyksiä. Tähän liiketoiminnan “mustaan laatikkoon” perehtyessään Dani oppi, millaisissa olosuhteissa ja vaiheissa uusi liiketoiminta saa alkunsa, eli karkeasta idea-aihiosta jalostuu käsitys liiketoimintamahdollisuudesta, jota saatetaan sitten edistää esimerkiksi Lean Startup -metodilla.

Opiskelujen ohella hän kehitti itämaisesta itsepuolustusharrastuksestaan (IMBA Muay Boran) itselleen liiketoimintaa myötävaikuttaakseen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä harmoniaan pyrkivään käyttäytymiseen tehden samalla itselleen mieluisaa työtä. Uuden liiketoiminnan syntymistä edistääkseen hän on ollut mukana Tribe Tampere -startup-yhteisön perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä sekä laatinut ja käynnistänyt yhdessä partnerinsa kanssa Pirkanmaan startup-tutkimuksen.