Double Round lähestyy kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia positiivisesti ja ennakkoluulottomasti saaden yrityspäättäjät innostumaan kiertotaloudesta. Tämän jälkeen pystymme auttamaan yrityksiä ymmärtämään heidän nykyisen tilanteensa ja dokumentoimaan sen. Tuntemalla nykyisyyden voidaan lähteä katsomaan tulevaisuutta, joka tapahtuu suunnittelemalla yhdessä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Kun uusia aihioita viedään eteenpäin haluaa Double Round olla mukana todentamassa raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen alkuperää, elinkaarta ja arvoketjuja. 

Työpajat ja puheenvuorot

Onko myytti murrettu, mahdollinen vai vahvistettu? Kiertotalouden Myytinmurtajat -työpajassa pureudutaan myyttien kautta kiertotalouden ytimeen. Työpajassa pohditaan ja avataan kiertotalouteen liittyviä myyttejä sekä muutetaan riskejä mahdollisuuksiksi.

Innostavissa puheenvuoroissa käsitellään kiertotalouden liiketoimintamalleja yritysesimerkkien kautta.

Lisää tietoa puheenvuoroista löydät sivuston villeavaila.com kautta.

Analyysi mahdollisuuksista

Analyysin avulla selvitetään yrityksen nykytilaa ja potentiaaleja. Toteutus tapahtuu haastattelemalla avainhenkilöitä ja täyttämällä sen perusteella Double Roundin kehittämää analyysipohjaa.

Pohjassa käsitellään yrityksen koko prosessin aikaiset mahdollisuudet, hukattu arvo sekä tuhottu arvo. Lisäksi läpikäydään kiertotalouden liiketoimintamallit.

Kohdeyritys saa analyysistä itselleen haastattelussa käytetyn pohjan annettuine vastuksineen sekä tiivistelmän, jossa tärkeimmät huomiot on nostettu esille yhteenvetoon.

Mini-hackathon

Mini-hackathoneissa syvennytään kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksiin eri alojen asiantuntijoiden johdolla. 

Liiketoiminnan mahdollisuuksien ja potentiaalin tunnistamisen jälkeen kootaan toivottujen tavoitteiden perusteella eri alojen asiantuntijat sekä yrityksen yhteistyökumppanit valmistelemaan mahdollisuuksiin tai ongelmiin liittyvän ehdotuksensa yhteiseen läpikäyntitilaisuuteen.

Liiketoiminnan tavoitteet ja roadmap

Laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan yrityksen kunnianhimon taso ja strategia mihin ollaan matkalla. Määritellään mittarit ja miltä haettu muutos näyttää. Pohditaan myös yhdessä mikä on yrityksen kulttuuri asioiden kehittämiseen, mitkä asiat nopeuttavat ja hidastavat muutosta sekä millaisella roadmapilla muutos on mahdollista toteuttaa.

Alkuperän ja materiaalivirtojen todentaminen

Lohkoketjulla mahdollistetaan todennettu ja läpinäkyvä tuote

Turvallisuus → Minimoi petoksia ja luvatonta käyttöä
Läpinäkyvyys → Osan tiedoista voi tehdä julkiseksi ja siihen voi luottaa
Jäljitettävyys → Alkuperät ja mahdolliset toimitusketjut voidaan jäljittää
Nopeus → Paperittomat prosessit voidaan tehdä luotettavasti lohkoketjussa
Automaatio → Luotettava tietolähde mahdollistaa monien asioiden automatisoinnin

Konseptointi, käyttöönotto ja seuranta

Autamme Design Thinking- ja Lean Start Up -hengessä konseptin suunnittelussa, käyttöönotossa ja seurannassa.

Lisäksi autamme löytämään oikeat yhteistyökumppanit sekä laatimaan suunnitelman oikean hankerahoituksen hakemiseen.