Nykytilan todennus ja tulevaisuuskestävyyttä luovat mahdollisuudet

Nykytilan ymmärtäminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen ovat edellytyksiä tulevaisuuden suunnittelulle. Double Round Oy lähti kartoittamaan Ossin Pulla Oy:n nykytilaa hyödyntäen hiilijalanjälkeä sekä analysoimaan mahdollisuuksia liiketoiminnan ja prosessien näkökulmasta. Analyysivaiheen tarkoituksena oli saada parempi käsitys asiakkaan toiminnasta ja rakentaa luottamuksellinen suhde.

Perinteistä leivontaa käsityönä

Ossin Pullassa suurin osa leivonnasta tehdään edelleen käsityönä. Laadukkaita raaka-aineita hyödynnetään perinteisiin resepteihin. Ossin Pulla on hämeenlinnalainen perheleipomo, joka on leiponut leipää ja pullaa hämäläisille jo vuodesta 1982 lähtien. Perinteistä leivontaa mahdollistavat uudet koneet yhdistettynä vahvaan leivonta-alan osaamiseen ja ammattitaitoon.

Mitä toteutettiin?

Nykytilan kartoituksessa huomioitiin Ossin Pullan toimiala, siihen kytkeytyvät arvoketjut sekä energiankulutus valmistusprosessissa ja sen ulkopuolella. Nykytilan tuntemus mahdollistaa myös ympäristön kannalta vähennys- ja hallintatoimenpiteiden suunnittelun.

Arvoketjujen ympäristövaikutuksista huomioitiin jätehuolto sekä työntekijöiden työmatkaliikenne. Arvokasta keskustelua ja pohdintaa käytiin leipomotoiminnasta syntyvien jätejakeiden ympärillä. Jätejakeet ja niiden määrä tunnistettiin ja dokumentoitiin. Todettiin, että tällä hetkellä osa jätteestä ajatellaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti raaka-aineena: käytetään uudelleen ja palautetaan kiertoon. Esimerkiksi muovisia leipälaatikoita käytetään jatkuvasti uudelleen useiden vuosien ajan.

Hiilijalanjälki määritettiin leipomotoiminnnalle, jonka perusteella myös yksittäiselle tuotteelle oli mahdollista arvioida hiilijalanjälki. Lähileivän ja paikallisen pullan hiilijalanjäljen tunnistaminen on tärkeää, ja se luo mahdollisuuksia ekologisen imagoarvon kasvattamiselle.

Liiketoiminnan ja prosessien näkökulmasta Ossin Pullalle tehtiin analyysi mahdollisuuksista. Analyysissa huomioitiin esimerkiksi mahdollisuudet luoda uutta arvoa ympäristölle, asiakkaille, sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Sekä analyysin että nykytilan kartoituksen pohjalta esiin nousi mahdollisuus ekologisen imagoarvon kasvattamiselle. Lisäksi analyysin perusteella nostettiin esille energian talteenottomahdollisuudet, materiaalien uusiokäyttömahdollisuudet sekä mahdollisuuksia hiilikädenjäljen luomiselle arvoketjujen kautta. Myös datan käytön mahdollisuudet huomioitiin – ymmärrystä toiminnasta voidaan parantaa hyödyntämällä dataa.