Double Round lähestyy kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia positiivisesti ja ennakkoluulottomasti saaden yrityspäättäjät innostumaan kiertotaloudesta. Tämän jälkeen pystymme auttamaan yrityksiä ymmärtämään heidän nykyisen tilanteensa ja dokumentoimaan sen.

Tuntemalla nykyisyyden voidaan lähteä katsomaan tulevaisuutta, joka tapahtuu suunnittelemalla yhdessä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Kun uusia aihioita viedään eteenpäin haluaa Double Round olla mukana todentamassa raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen alkuperää, elinkaarta ja arvoketjuja.

Kilpailijoita nopeammin kohti kestävää kilpailuetua

Miten voidaan päästä perille, jos ei tiedetä, missä ollaan? 
Double Round selvittää haastavien, nykytilaa kartoittavien kysymysten avulla, kuinka hyvin/kattavasti olette osanneet huomioida ja hyödyntää ympäristökestävyyttä liiketoiminnassanne.

 1. Mitä kestävyys on?
 2. Kestävyyden merkitys liiketoiminnalle
 3. Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet
 4. Liiketoimintamallin kestävyys
 5. Kyvykkyys kestävään liiketoimintaan
 6. Liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön
 7. Ympäristön vaikutukset liiketoimintaan

Asiakastarina Ossin Pullan kestävyyden nykytilan selvittämisestä: Mikä tekee leipomotoiminnasta kestävää?

Double Round auttaa yritystänne ymmärtämään toimintaympäristönne tärkeimmät muutokset, ja mistä “vihreässä siirtymässä” on kyse, tunnistamaan muutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä luomaan vision, jossa kestävyys on yrityksenne menestyksen avain.

 • Johtoryhmän sparraus
 • Muuttuva toimintaympäristö – mitä muutos tarkoittaa yrityksen näkökulmasta?
 • Visio yrityksen kestävästä liiketoiminnasta

Asiakastarinan Timecapin kestävän liiketoiminnan merkityksen ymmärtämisestä: Muuttaako alustatalous logistiikka-alan?

Double Round auttaa teitä ymmärtämään muuttuvia asiakastarpeita, kääntämään arvoketjun tehottomuudet mahdollisuuksiksi sekä sisäistämään kestävyyden osaksi liiketoimintanne menestystekijöitä ja tekemään yrityksestänne merkityksellisemmän sidosryhmienne silmissä.

 • Green Business Potential -kartoitus
 • Kestävän toiminnan määrittely
  • Asiakasymmärrys + teknologia & data + vastuullisuus
 • Mini-hackathonit ja virityspajat

Asiakastarina YTM-Industrialin kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamisesta: Tavoitteena hiilineutraali liiketoiminta kiertotalouden liiketoimintamallien kautta

Kestävyyteen päästään monilla eri malleilla ja niiden yhdistelmillä. Double Round perehdyttää teidät kestäviin liiketoimintamalleihin, auttaa valitsemaan niistä sopivimmat sekä tunnistamaan niiden soveltamiseen liittyvät haasteet.

 • Koulutukset ja työpajat
 • Mahdollisuuksien tunnistaminen arvoketjun eri vaiheissa
 • Kestävän liiketoimintamallin suunnittelu
 • Mahdollisuuksien priorisointi
 • Tunnista toimintamallien haasteet

Asiakastarina ecoIT:n kestävän liiketoimintamallin määrittelystä: Kierrätysajattelun laajentaminen kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan

Double Round auttaa teitä havaitsemaan, mitä muutos vaatii yritykseltänne, mitkä ovat keskeiset kyvykkyydet muutoksen tekemisessä ja miten näitä kyvykkyyksiä voidaan vahvistaa.

 • Tarvittavien kyvykkyyksien määrittely
 • Kyvykkyyksien arviointi
 • Kyvykkyyksien kehittäminen
 • Tarvittavien kumppanien ja resurssien määrittely

Asiakastarina Putkilaserin tarvittavien kyvykkyyksien havaitsemisesta: Osaamisen kautta ovet auki kiertotalouden mahdollisuuksille

Yli 70% yritysjohtajista haluaa edistää yritystensä kestävyyttä, mutta eivät itse asiassa tiedä, miten edetä sen parissa. Double Round auttaa yritystänne laatimaan sille sopivan muutospolun, mittaamaan onnistumista ja johtamaan yritystänne valmentavalla otteella eteenpäin muutospolulla kohti kestävästi kannattavaa liiketoimintaa.

 • Roadmapin laatiminen
 • Kestävän liiketoiminnan johtaminen ja mittaaminen
 • Investointien suunnittelu ja rahoituksen hakeminen
 • Kestävien palveluiden ja tuotteiden konseptointi, suunnittelu ja kaupallistaminen
 • Tuotteen todentaminen ja läpinäkyväksi tekeminen

Asiakastarina Praecomin tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelystä: Askeleet kohti vastuullisempaa ja tulevaisuuskestävää liiketoimintaa

Kestävä liiketoiminta on jatkuva muutosprosessi, jossa autamme kestävyyden ja muutosjohtamisen erityisosaamisellamme.

Kestävän arvon synnyttäminen edellyttää tietoa asiakasarvosta, teknologiaa kerätä tätä tietoa ja arvon toteutumiseen sekä vastuullista/kestävää näkökulmaa.

Oikean suunnan löytämiseksi ja onnistumisen varmistamiseksi autamme mittaamaan liiketoiminnan nykytilaa, muutosta ja kestävyyttä.