Mini-hackathoneissa syvennytään kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksiin eri alojen asiantuntijoiden johdolla. 

Mini-hackathoneissa syvennytään kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksiin eri alojen asiantuntijoiden johdolla tiiviissä tilaisuudessa, jossa käydään läpi konkreettisia kohdeyrityksien esimerkkitapauksia ja kehitetään esille tuotuihin kehittämiskohteisiin kestäviä ratkaisuja.

Ongelma

 • Yrityksillä on osaamisvaje ja painetta ratkoa kestävyysongelmia liiketoiminnallisesti.
 • Yritykset tarvitsevat ulkopuolisten, eri alojen ammattilaisten näkemyksiä muutosmahdollisuuksiinsa. 
 • Asiakkaita tai sidosryhmiä on vaikea saada osallistettua kestävään toimintaan ja kiertotalouteen.

Ratkaisu

 • 1-3 tunnin tilaisuus valitun kestävyysongelman ratkomiseen alan asiantuntijoiden ja haluttaessa opiskelijoiden avulla.
 • Kohderyritys, jonka kanssa käydään muutosmahdollisuus ja asian kulku etukäteen lävitse.
 • Kolme haastajaa, jotka valmistautuneet omilla esityksillään (asiantuntijoita tai muiden yrityksien edustajia).
 • Korkeakouluopiskelijoita voidaan ottaa mukaan tuomaan tuoreita näkökulmia ja oppimaan ongelmien. ratkontaa

Tapahtuma käytännössä

Liiketoiminnan mahdollisuuksien ja potentiaalin tunnistamisen jälkeen kootaan toivottujen tavoitteiden perusteella eri alojen asiantuntijat sekä yrityksen yhteistyökumppanit valmistelemaan mahdollisuuksiin tai ongelmiin liittyvän ehdotuksensa yhteiseen läpikäyntitilaisuuteen.

Yleisölle esitellään yritys sekä haaste, johon halutaan löytää uusia ajatuksia.
 • Asiantuntijat pitävät omat puheenvuoronsa ja esittelevät esimerkkejä ja ajatuksia
 • Yleisöllä on välissä mahdollisuus esittää kysymyksiä ja omia näkemyksiä aiheesta sekä äänestää ideoiden ja ajatuksien puolesta
 • Asiantuntijoiden ja kohdeyrityksen kesken pidetään paneelikeskustelu ajatuksien ympäriltä
 • Yleisöltä otetaan panelisteille kysymyksiä ja ajatuksia
 • Lopuksi tilaisuus vedetään yhteen ja tiivistetään syntyneet ajatukset

Hyödyt

Kohdeyritys

 • Kestävyysongelmien liiketoiminnalliset ratkaisuehdotukset
 • Ongelman tarkastelu uusista näkökulmista asiantuntijoiden avulla

Asiantuntijat

 • Oman asiantuntijuuden tunnetuksi tekeminen
 • Mielekkäitä, älyllisesti stimuloivia haasteita ja palautetta omille ehdotuksille
 • Konkreettinen kontribuutio kestävyysongelmien ratkomisessa

Yleisö

 • Asian tuominen esiin (viestinnällinen tai markkinoinnillinen näkökulma)
 • Näkemystä käytännön yritysongelmien ratkomiseen kestävyysasioissa
 • Mielekkäitä, älyllisesti stimuloivia haasteita ja palautetta omille ehdotuksille
 • Konkreettinen kontribuutio kestävyysongelmien ratkomisessa

Ympäristö

 • Pienempi kuormitus 
 • Resurssiviisaus 
 • Kiertotalouden laajentaminen

Hackathon vs. Mini-Hackathon

Mini-hackathonilla voidaan saada konkreettisia ratkaisuehdotuksia käytännön liiketoiminnan ongelmiin jopa kymmenesosalla tavallisen hackathonin ajasta, vaivasta ja kustannuksista.

 • Hackathonissa tehdään töitä yleensä 24 tuntia, valmistaudutaan etukäteen, pidetään pitkät esitykset, illalliset sekä muut seremoniat.
 • Mini-hackathon vie vain vähän aikaa yritykseltä itseltään ja painopiste on enemmän yhteisessä fasilitoidussa tilaisuudessa.