Kartoituksen avulla selvitetään yrityksen nykytilaa ja potentiaaleja. Toteutus tapahtuu haastattelemalla avainhenkilöitä ja täyttämällä yhdessä Double Roundin kehittämää analyysipohjaa.

Kartoituksessa käsitellään yrityksen koko prosessin aikaiset mahdollisuudet, hukattu arvo sekä tuhottu arvo. Lisäksi läpikäydään kiertotalouden liiketoimintamallit sekä pohditaan asioiden priorisointia ja vaikuttavuutta.

Kohdeyritys saa analyysistä itselleen käsityksen potentiaalisimmista kehityskohteistaan sekä prioriteettejä muutoksien osalta perustellussa muodossa.